Разполагане на мобилни пунктове за разделно събиране на опасни отпадъци

Разполагане на мобилни пунктове за разделно събиране на опасни отпадъци