Заповед №306 от 09.11.2017г. на Кмета на Район Вл. Варненчик