Заповед №3739 от 06.11.2017г. на Кмета на Община Варна