СЪОБЩЕНИЕ във връзка с извършване на профилактика за недопускане разпространението и ограничаване на болестта Инфлуенца по птиците