Информация по приложение 2 от наредбата по ОВОС от ВИВА МЕТАЛ ООД

Информация по приложение 2 от наредбата по ОВОС от ВИВА МЕТАЛ ООД