Одобряване на План за управление на строителните отпадъци.

Одобряване на План за управление на строителните отпадъци.