Информация по Приложение 2 съгл. чл.6 от НУРИОВОС от ПЕНЕМАТ ООД И Станка Иванова