Уведомление от бляк сенд инвестмент във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС 2