Протокол №42 20.11.2018 от ЕСУТ за разгелждане на възражения