Информация по приложение 2 от НУРИОВОС за ИП с възложител Община Варна

Информация по приложение 2 от НУРИОВОС за ИП с възложител Община Варна