Обява във връзка с чл.6 ал.10 от НУРИОВОС за ИП

Обява във връзка с чл.6 ал.10 от НУРИОВОС за ИП