за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план