За одобряване на подробен устройствен план

За одобряване на подробен устройствен план