За издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

За издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство