Обява във връзка с чл.6 ал.10 от НУРИОВОС за ИП от Консорциум СВ ИНВЕСТМЪНТ ДЗЗД

Обява във връзка с чл.6 ал.10 от НУРИОВОС за ИП от Консорциум СВ ИНВЕСТМЪНТ ДЗЗД