Заповед № 3479/28.08.2019 г. на Кмета на Община Варна за определяне местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Варна във връзка с провеждане на Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.“

Заповед № 3479/28.08.2019 г. на Кмета на Община Варна за определяне местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Варна във връзка с провеждане на Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г."