Актуално

ОБЯВА

  ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

  ДИРЕКЦИЯ УТОРК, ОТДЕЛ ОРК

 

 

ОБЯВА

 

 

На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищни сгради“ в ПИ с идентификатори: 10135.4505.372, площ 1502 кв.м. /стар номер 10135.4505.78, кв.17, парцел III-534/ и 10135.4505.373, площ 1169 кв.м . /стар номер 10135.4505.78, кв.17, парцел I-534/ трайно предназначение на територията-урбаниизрана, начин на трайно ползване-ниско застрояване до 10 м., Район „Вл. Варненечик“, гр. Варна и с Възложители: Виолетка Начева, Тодор Военкин, Албена Симеонова, Христина Генчева-Джавгова, Мириана Генева, Данаил Генчев, Живко Джавгов.

Съобщение

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка със започващите строително монтажни работи на ул. „Янко Мустаков”, АВТОБУСНА ЛИНИЯ №41 НЯМА ДА ПРЕМИНАВА през сп.Богдан и сп.Мусала на 14.12.2018г от 09:00 часа до 13:00 часа. Ремонтните дейности се извършват по проект „Благоустрояване на междублокови пространства в Район „Вл. Варненчик”, IV м.р., в това число основен ремонт на ул. „Янко Мустаков” в участъка от бул. „Константин и Фружин „ до бул. „Св. Елена”,

От Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл. Варненчик“

Съобщение

Уважаеми граждани на Район „Владислав Варненчик“, гр. Варна,

Във връзка с писмо, вх. №РД18023542ВЛ/07.12.2018г., от Директора на фабрика за сладолед „ФРОНЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ №327, относно задължението на търговското дружество по чл.35, ал.3, т.2 от Закона за защита при бедствия, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ за следното:

На 13 декември 2018г. (четвъртък) ще се проведе ежегодна тренировка по изпълнение на аварийния план на фабриката за сладолед на „ФРОНЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Варна, във връзка с което, между 11:00 и 14:00 часа ще бъде задействана алармената система на фабриката.

 

Район „Владислав Варненчик“ – Община Варна

Дарителска кампания на БЧК

 

Протокол №42 20.11.2018 от ЕСУТ за разгелждане на възражения.

Протокол №42 20.11.2018 от ЕСУТ за разгелждане на възражения

Правила за пожарна безопасност

Правила-за-пожарна-безопасност

ЕКО БУДИТЕЛ рециклирай на 01.11.2018

СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на ползвателите на преместваеми обекти (павилиони) на общински терен.

ПУП – ПРЗ на СО „Балъм дере“

ПУП – ПРЗ на СО „Балъм дере“

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНИ ВАЛЕЖИ

Уважаеми съграждани от Район „Вл.Варненчик”,

По информация на „Националния институт по метеорология и хидрология“, по числени модели е възможно образуване на мезомащабен циклонален вихър, който на 01.10.2018 се очаква да се придвижи от юг на север в близост до българското крайбрежие. На 01-ви октомври следобед и вечерта по Черноморието са възможни интензивни, значителни по количества валежи от дъжд /20-30 мм/.

Предупреждаваме гражданите, да вземат под внимание предупреждението и препоръчваме, за тяхната безопасност да се затварят прозорците, да премахнат или укрепят предмети по прозорци и балкони, които могат да бъдат съборени и биха предизвикали непредвидени ситуации и инциденти. При възможност стойте на топло и безопасно място.

При възникване на инциденти или критични ситуации подавайте сигнали на тел. 112 и тел.052/510482 или 052/575736.

Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл.Варненчик”