Актуално

Информация за косенето в Район „Вл. Варненчик“ на 21.08.2017 г.

Уважаеми съграждани от Район „Вл. Варненчик”,

Информираме Ви за косенето в Района и свършеното от фирмата по поддръжка на зелените площи.

Днес, 21.08.2017 г. бяха обработени зелените площи около блок 406. Продължава да се коси тревата в разделителната ивица по бул. „Цар Освободител” /от бул. „Константин и Фружин” посока табелата за Варна/, като успоредно с това по бул. „Св. Елена” се извършва санитарна резитба за повдигане на короните на дърветата и отваряне на тротоарите.

Желая Ви приятна вечер!

            НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл.Варненчик”

Информация за косенето в Район „Вл. Варненчик“ на 18.08.2017 г.

Уважаеми съграждани от Район „Вл. Варненчик”,

Информираме Ви за косенето в Района и свършеното от фирмата по поддръжка на зелените площи.

На 18.08.2017г. се обработи терена около блок 406 и се повдигнаха короните на дърветата  по бул. „Св. Елена”.

Приятни почивни  дни!

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл.Варненчик”

 

Информация за косенето в Район „Вл. Варненчик“ на 17.08.2017 г.

Уважаеми съграждани от Район „Вл. Варненчик”,

Информираме Ви за косенето в Района и свършеното от фирмата по поддръжка на зелените площи.

На 17.08.2017г. се обработва терена около блок 405 и продължава повдигането на короните на дърветата  по ул. „Асен Разцветников”.

Приятна вечер!

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл.Варненчик”

Информация за косенето в Район „Вл. Варненчик“ на 16.08.2017 г.

Уважаеми съграждани от Район „Вл. Варненчик”,

Информираме Ви за косенето в Района и свършеното от фирмата по поддръжка на зелените площи.

На 16.08.2017г. беше обработен терена около параклис „Св. Мина”. Повдигнати короните на дърветата зад вх.7 на бл.302 и по ул. „Асен Разцветников”.

Приятна вечер!

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл.Варненчик”

Информация за косенето в Район „Вл. Варненчик“ на 14.08.2017 г.

Уважаеми съграждани от Район „Вл. Варненчик”,

Информираме Ви за косенето в Района и свършеното от фирмата по поддръжка на зелените площи.

На 14.08.2017г. бяха обработени терените около блок 405 и бул. „Константин и Фружин”.

Приятна вечер!

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл.Варненчик”

Информация за косенето в Район „Вл. Варненчик“ на 11.08.2017 г.

Уважаеми съграждани от Район „Вл. Варненчик”,

Информираме Ви за косенето в Района и свършеното от фирмата по поддръжка на зелените площи.

На 11.08.2017г. бeше обработен терена около блок 404.

Приятни почивни дни!

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл.Варненчик”

 

 

Информация за косенето в Район „Вл. Варненчик“ на 10.08.2017 г.

Уважаеми съграждани от Район „Вл. Варненчик”,

Информираме Ви за косенето в Района и свършеното от фирмата по поддръжка на зелените площи.

На 10.08.2017г. бeше обработен терена около „Мемориален паметник“ – четири декара.

Приятна вечер!

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл.Варненчик”

Информация за косенето в Район „Вл. Варненчик“ на 09.08.2017 г.

Уважаеми съграждани от Район „Вл. Варненчик”,

Информираме Ви за косенето в Района и свършеното от фирмата по поддръжка на зелените площи.

На 09.08.2017г. бяха обработени терените около блокове: 220, 221, 223 и цялата тротоарна ивица от бл.222 до бул. „Трети март”.

Приятна вечер!

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл.Варненчик”

Информация за косенето в Район Вл. Варненчик“ на 08.08.2017 г.

Уважаеми съграждани от Район „Вл. Варненчик”,

Информираме Ви за косенето в Района и свършеното от фирмата по поддръжка на зелените площи.

На 08.08.2017г. бяха обработени терените около блокове: 219, 222, 223, 224 и 234.

Приятна вечер!

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл.Варненчик”

Информация за косенето в Район „Вл. Варненчик“ на 07.08.2017 г.

Уважаеми съграждани от Район „Вл. Варненчик”,

Информираме Ви за косенето в Района и свършеното от фирмата по поддръжка на зелените площи.

На 07.08.2017г. бяха обработени терените около блокове: 225, 227, 228, 229 и 230.

Приятна вечер!

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл.Варненчик”