Актуално

Разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО 15.09.2018 г.

15.09.2018 г.

 

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО

            Районната администрация приканва обществени организации, фирми, домоуправители, собственици и наематели на търговски и строителни обекти и всички притежатели на жилищни, нежилищни и земеделски имоти намиращи се на територията на Район „Вл. Варненчик”, да вземат активно участие в почистването на прилежащите територии на имотите и замърсените площи в района. Във връзка  с това   всички граждани, проявили желание да участват в кампанията, могат да получат  ръкавици и торби за смет от 9.00 до 16.30 ч. в периода 11.09-14.09, в сградата на Район „Вл. Варненчик”, ст.103 „Екологичен контрол” .

тел. за връзка: 052/575 720, 0888/512 488

На 15 септември от 9.00 – 12.00ч. по въпроси, отнасящи се за почистването може да позвъните на тел. 0888/512 488

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ПОЧИСТВАНЕТО:

  1. На 15 септември са предвидени за почистване градските зони, зоните за отдих и спорт, в района, в който живеем.
  2. На 15 септември има създадена организация за събиране на ЕГО /едрогабаритни отпадъци/ от домакинствата. Местата, на които може да оставите ЕГО са паркинга с/у бл.408/15 и паркинга южно от бл.207. Обръщаме Ви внимание, че в останалото време изхвърлянето на отпадъци на тези места е забранено.
  3. Община Варна има сключен договор за разделно събиране на излезли от употреба електродомакински уреди. В тази връзка гражданите могат да подават заявки от 8.30 ч. до 19.30 ч. на безплатен телефон 0800 14 100 и фирмата ще извози уредите директно от домовете им. Изхвърлянето на този вид отпадъци и на др. опасни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено.

Напомняме ВИ, че :

Съгласно чл.7(1) от Наредбата за обществен ред на Обществен ред (НОР) на Община Варна:

„Поддържането на  чистота и естетичен вид около жилищни сгради, в междублокови пространства и търговски обекти е задължение на:

  1. Гражданите, съгласно график на Председателя на Управителния съвет на етажната собственост или назначен портиер или чистач.
  2. Собствениците по отношение на индивидуалните дворове, постройки и съоръжения, ведно с прилежащите към тях територии.

Глоба в размер:20-200 лв.

При констатиране на нарушения на НОР районната администрация ще предприеме мерки за санкциониране на нарушителите.

ОТ ВСИЧКИ НАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЖИВЕЕМ В ЧИСТА И ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА!

 

Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл. Варненчик“

 

График за месец август за събиране и транспортиране на едрогабаритните отпадъци.

Програма на празници Владиславово 2018

ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ НА РАЙОНА 14.04.2018 Г.

УВЖАЕМИ СЪКВАРТАЛЦИ, УЧАСТВАЙТЕ В ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ НА РАЙОНА НА 14.04.2018г.
Районната администрация приканва обществени организации, фирми, домоуправители, собственици и наематели на търговски и строителни обекти и всички притежатели на жилищни, нежилищни и земеделски имоти намиращи се на територията на Район „Вл. Варненчик”, да вземат активно участие в почистването на прилежащите територии на имотите и замърсените площи в района. Във връзка с това всички граждани, проявили желание да участват в кампанията, могат да получат ръкавици и торби за смет от 9.00 до 16.30 ч. в периода 10.04-13.04, в сградата на Район „Вл. Варненчик”, ст.103 „Екологичен контрол” .
тел. за връзка: 052/575 720, 0888/512 488
На 14 април от 9.00 – 12.00ч. по въпроси във връзка с почистването може да позвъните на тел. 0888/512 488
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ПОЧИСТВАНЕТО:
1. На 14 април са предвидени за почистване градските зони, зоните за отдих и спорт, в района, в който живеем.
2. Община Варна е осигурила различни по цвят чували, в които да отделяме събраните отпадъци. Във връзка с повишаване на ефективността от използване на системата за разделно сметосъбиране на отпадъци от опаковки е необходимо в съдовете да се изхвърлят отпадъци според указанията упоменати на тях.
3. На 14 април има създадена организация за събиране на ЕГО /едрогабаритни отпадъци/ от домакинствата. Местата на които може да оставите ЕГО са паркинга с/у бл.408/15 и паркинга южно от бл.207. Обръщаме Ви внимание, че в останалото време изхвърлянето на отпадъци на тези места е забранено.
4 Община Варна има сключен договор за разделно събиране на излезли от употреба електродомакински уреди. В тази връзка гражданите могат да подават заявки от 8.30 ч. до 19.30 ч. на безплатен телефон 0800 14 100 и фирмата ще извози уредите директно от домовете им. Изхвърлянето на този вид отпадъци и на др. опасни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено.
Напомняме ВИ, че :
Съгласно чл.7(1) от Наредбата за обществен ред на Обществен ред (НОР) на Община Варна:
„Поддържането на чистота и естетичен вид около жилищни сгради, в междублокови пространства и търговски обекти е задължение на:
1. Гражданите, съгласно график на Председателя на Управителния съвет на етажната собственост или назначен портиер или чистач.
2. Собствениците по отношение на индивидуалните дворове, постройки и съоръжения, ведно с прилежащите към тях територии.
Глоба в размер:20-200 лв.
При констатиране на нарушения на НОР районната администрация ще предприеме мерки за санкциониране на нарушителите.
ОТ ВСИЧКИ НАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЖИВЕЕМ В ЧИСТА И ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА!

Николай Костадинов
Кмет на Район „Вл. Варненчик“

Покана за информационно събитие 26-30.03.2018

Във връзка с Информационната кампания за процедурата за прием на заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) за актуализация/допълване на Инвестиционната програма на Община Варна, в периода 26-30.03.2018 г., ще се проведат информационни събития, на които ще бъде предоставена подробна информация за процедурата и реда на кандидатстване.

Покана за информационно събитие:

Покана 26-30.03.2018г.

Връзка към страница с подробна информация: тук

Съобщение за информационна среща на 30.03.2018

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми граждани, живущи на територията на Район „Владислав Варненчик“ – Община Варна,

 

В изпълнение на процедурата за актуализация на Инвестиционната програма на Община Варна и предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, е започнала информационната кампания за разясняване на процедурата за прием на Заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) от Сдружения на собствениците.

Във връзка със започналата информационна кампания, на 30.03.2018 г. (петък) от 16:00 часа,  в стая 204, етаж ІІ, в сградата на Район „Владислав Варненчик“ ще се проведе информационно събитие, на което ще бъде представена подробна информация за процедурата и реда на кандидатстване.

Прием на заявления за интерес и финансова помощ.

Във връзка с Информационната кампания за процедурата за прием на заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) за актуализация/допълване на Инвестиционната програма на Община Варна на 23.03.2018 г., от 16:30 часа,  в зала „Пленарна“ на Община Варна ще се проведе информационно събитие, на което да бъде предоставена подробна информация за процедурата и реда на кандидатстване.

Покана за информационно събитие:

Покана 23.03.2018г. от 16:30 часа

Връзка към страница с подробна информация: тук

Община Варна се включва в инициативата „Часът на земята“

Община Варна ще се включи и тази година в инициативата на природозащитната организация  WWF – „Часът на земята“. В знак на съпричастност към каузата за опазване на природата, на 24-ти март, събота, от 20.30 ч. до 21.30 ч., ще бъде изключено осветлението на административната сграда на Община Варна, както и на  други по-малки общински обекти в морската столица.

Мотото на кампанията тази година е: „Свържи се с природата“, фокусът е опазването на биоразнообразието. По данни на организаторите, през м.г. в инициативата са участвали 110 български града. „Часът на земята“ е най- популярната международна природозащитна инициатива, с участници от над 170 държави и над 7000 града, обединени в общи усилия за справяне с климатичните промени и опазване на природните ресурси на планетата.

КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ХИМН НА РАЙОН „ВЛ.ВАРНЕНЧИК”

Уважаеми съкварталци,

            Във връзка с 140-та годишнина от заселването на сегашно Владиславово, по инициатива на граждани от Района, Район„Вл.Варненчик” и НЧ „П.Р.Славейков 1928” обявяват КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ХИМН НА РАЙОН „ВЛ.ВАРНЕНЧИК”

             Конкурсът ще се проведе в един етап: Избор на текст и музика за химн.

Текстът и музиката трябва да бъдат специално подготвени за целта, като темата да засяга миналото, настоящето, бъдещето на Района и да подчертава уникалността му. Предложенията за музика на химна трябва да бъде в нотно изписване и демо запис, включващ текста и създадената музика към него.

Срок за подаване от: 01.03.2018 г. до 01.05.2018 г.

Адрес за изпращане на текст и музика: гр. Варна, ж.к. „Вл.Варненчик”, бл.302, вх.17, или в Информационен център в сградата на администрацията на Район „Вл. Варненчик”.

Тъй като конкурсът е анонимен, начина на изпращане трябва да е както следва: В запечатан общ плик трябва да бъдат поставени други два плика: един с музиката и текста, предмет на конкурса и друг с име, местоживеене, телефон за контакти и електронен адрес на автора.

След изтичане на срока, комисията сформирана от специалисти в областта на литературата и музиката,  до 5 /пет/ работни дни излъчва първите три отличени творби – предложение за химн на Район „Вл.варненчик” и ги обявява на FB и интернет страницата на района.

            Изпратените текстове, CD, музика и др. материали не се връщат.

 Очакваме предложенията Ви!