Актуално

На вниманието на заинтересованите за ползване на общински терен за разполагане на преместваеми обекти за търговия.

МТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ oт 12.00 чaса на 13.10.2020г.

МТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
„ ХС “ – ВМС oт 12.00 чaса на 13.10.2020 год .
Получени сигнали за район Варна, в близките часове. Очаквано усилване на вятъра от юг – югоизток до 4-5 м/с, с отделни пориви до 8 – 10 м/с
Приел/Предал: ОД Община Варна

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОБХОД

НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

Съобщение относно изхвърляне на опасни отпадъци

19 септември – „Световния ден на почистването“

Съобщение относно кандидатстване за финансово подпомагане на проекти за озеленяване и благоустрояване.

Напомням, че с облекчаването на противоепидемичните мерки, е възможно кандидатстване с проекти за градинки по реда на Наредба за финансово подпомагане на „ Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна, или така наречената „Наредба за градинките“.

Крайният срок за кандидатстване е 30.09.2020г., като за Ваше улеснение, условията и реда за участие са публикувани на електронната страница на Район „Вл. Варненчик“, както следва: »»»»

Съобщение до ПЛАМЕН М. ПРОДАНОВ И ТОДОРКА Н. ГЕНАДИЕВА

„Световния ден на почистването“- 19 септември 2020 г.

Кампания „Европейска седмица на мобилността“

Кампания „Европейска седмица на мобилността“

Съобщение до ВИОЛЕТКА Х. НАЧЕВА И ВИОЛЕТКА Х. НАЧЕВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 61 от АПК, съобщаваме, че със Заповед №371/27.07.2020 г. на Главен архитект на Община Варна не се разрешава изработване на проект на ПУП-ПРЗ за 10135.4505.217, ПИ 10135.4505.42, ПИ 10135.4505.43 и ПИ 10135.4505.505 по КККР на гр. Варна, ж.к. Вл. Варненчик“ II м.р.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заповед №371/27.07.2020 г. на Главен архитект на Община Варна e публикувана на сайта на Района.