Актуално

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗАПОВЕД №331 за отказ

ЗАПОВЕД №331 за отказ

Съобщение за отказ

Съобщение за отказ

Заповед 313 за изземване на имот

Заповед 313 за изземване на имот

Заповед 315 за зимно почистване 2017/2018

Заповед 315 за зимно почистване 2017-2018

СЪОБЩЕНИЕ за СО ,,Балъм дере“

Съобщение за СО ,,Балъм дере“

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с извършване на профилактика за недопускане разпространението и ограничаване на болестта Инфлуенца по птиците

 

Заповед №3739 от 06.11.2017г. на Кмета на Община Варна

Заповед №306 от 09.11.2017г. на Кмета на Район Вл. Варненчик

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с извършване на профилактика за недопускане разпространението и ограничаване на болестта Инфлуенца по птиците

Разполагане на мобилни пунктове за разделно събиране на опасни отпадъци.

Разполагане на мобилни пунктове за разделно събиране на опасни отпадъци

Списък с допуснатите до конкурс за длъжност Юрисконсулт

Списък с допуснатите до конкурс за длъжност Юрисконсулт

Съобщение във връзка с информация за рязка промяна на метеорологичната обстановка

Уважаеми съграждани от Район „Вл.Варненчик”,

Във връзка с информация от „Националния институт по метеорология и хидрология“ за рязка промяна на метеорологичната обстановка от силен до бурен вятър, предупреждаваме гражданите и препоръчваме да се затварят прозорците, да си премахнат или укрепят предмети по прозорци и балкони, които могат да бъдат съборени и да предизвикат непредвидени ситуации и инциденти.

Всички юридически лица, стопанисващи рекламно-информационни елементи –  рекламни табели, винили, билбордове и други, да извършат оглед на  съоръженията с цел недопускане  възникване на инциденти. При констатиране на слабости в конструкциите – да бъдат предприети незабавни действия по тяхното обезопасяване.

При възникване на инциденти или критични ситуации подавайте сигнали на тел. 112 и тел.052/510482 или 052/575736.

Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл.Варненчик”