Актуално

Съобщение за информационна среща на 30.03.2018

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми граждани, живущи на територията на Район „Владислав Варненчик“ – Община Варна,

 

В изпълнение на процедурата за актуализация на Инвестиционната програма на Община Варна и предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, е започнала информационната кампания за разясняване на процедурата за прием на Заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) от Сдружения на собствениците.

Във връзка със започналата информационна кампания, на 30.03.2018 г. (петък) от 16:00 часа,  в стая 204, етаж ІІ, в сградата на Район „Владислав Варненчик“ ще се проведе информационно събитие, на което ще бъде представена подробна информация за процедурата и реда на кандидатстване.

Прием на заявления за интерес и финансова помощ.

Във връзка с Информационната кампания за процедурата за прием на заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) за актуализация/допълване на Инвестиционната програма на Община Варна на 23.03.2018 г., от 16:30 часа,  в зала „Пленарна“ на Община Варна ще се проведе информационно събитие, на което да бъде предоставена подробна информация за процедурата и реда на кандидатстване.

Покана за информационно събитие:

Покана 23.03.2018г. от 16:30 часа

Връзка към страница с подробна информация: тук

Община Варна се включва в инициативата „Часът на земята“

Община Варна ще се включи и тази година в инициативата на природозащитната организация  WWF – „Часът на земята“. В знак на съпричастност към каузата за опазване на природата, на 24-ти март, събота, от 20.30 ч. до 21.30 ч., ще бъде изключено осветлението на административната сграда на Община Варна, както и на  други по-малки общински обекти в морската столица.

Мотото на кампанията тази година е: „Свържи се с природата“, фокусът е опазването на биоразнообразието. По данни на организаторите, през м.г. в инициативата са участвали 110 български града. „Часът на земята“ е най- популярната международна природозащитна инициатива, с участници от над 170 държави и над 7000 града, обединени в общи усилия за справяне с климатичните промени и опазване на природните ресурси на планетата.

КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ХИМН НА РАЙОН „ВЛ.ВАРНЕНЧИК”

Уважаеми съкварталци,

            Във връзка с 140-та годишнина от заселването на сегашно Владиславово, по инициатива на граждани от Района, Район„Вл.Варненчик” и НЧ „П.Р.Славейков 1928” обявяват КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ХИМН НА РАЙОН „ВЛ.ВАРНЕНЧИК”

             Конкурсът ще се проведе в един етап: Избор на текст и музика за химн.

Текстът и музиката трябва да бъдат специално подготвени за целта, като темата да засяга миналото, настоящето, бъдещето на Района и да подчертава уникалността му. Предложенията за музика на химна трябва да бъде в нотно изписване и демо запис, включващ текста и създадената музика към него.

Срок за подаване от: 01.03.2018 г. до 01.05.2018 г.

Адрес за изпращане на текст и музика: гр. Варна, ж.к. „Вл.Варненчик”, бл.302, вх.17, или в Информационен център в сградата на администрацията на Район „Вл. Варненчик”.

Тъй като конкурсът е анонимен, начина на изпращане трябва да е както следва: В запечатан общ плик трябва да бъдат поставени други два плика: един с музиката и текста, предмет на конкурса и друг с име, местоживеене, телефон за контакти и електронен адрес на автора.

След изтичане на срока, комисията сформирана от специалисти в областта на литературата и музиката,  до 5 /пет/ работни дни излъчва първите три отличени творби – предложение за химн на Район „Вл.варненчик” и ги обявява на FB и интернет страницата на района.

            Изпратените текстове, CD, музика и др. материали не се връщат.

 Очакваме предложенията Ви!

Заповед № 011 от 18.01.2018 г. на Главния архитект на Община Варна

Заповед № 028 от 22.01.2018 г. на Главния архитект на Община Варна

Съобщение за рязка промяна на метеорологичната обстановка

Уважаеми съграждани от Район „Вл.Варненчик”,

По информация на „Националния институт по метеорология и хидрология“ е обявена рязка промяна на метеорологичната обстановка за днес 22.01.2018 г. Прогнозата за времето е за опасни явления. Обявен е оранжев код за страната. Очакват се значителни валежи от дъжд, впоследствие сняг (20 – 40 л/кв.м.), придружени от силен до временно бурен вятър със средна скорост 14-19  м./с. и пориви около 24м./с. Предупреждаваме гражданите, да вземат под внимание предупреждението и препоръчваме, за тяхната безопасност да се затварят прозорците, да премахнат или укрепят предмети по прозорци и балкони, които могат да бъдат съборени и биха предизвикали непредвидени ситуации и инциденти. При възможност стойте на топло и безопасно място.

Водачите на МПС-та, да не паркират автомобилите по пътното платно, за да не възпрепятстват дейността на снегопочистващата техника.

Предупреждаваме всички юридически лица, стопанисващи рекламно-информационни елементи –  рекламни табели, винили, билбордове и други, да извършат оглед на  съоръженията с цел недопускане  възникване на инциденти. При констатиране на слабости в конструкциите – да бъдат предприети незабавни действия по тяхното обезопасяване.

При възникване на инциденти или критични ситуации подавайте сигнали на тел. 112 и тел.052/510482 или 052/575736.

Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл.Варненчик”

ОБЯВЛЕНИЕ ОТЧУЖДАВАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ОТЧУЖДАВАНЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗАПОВЕД №331 за отказ

ЗАПОВЕД №331 за отказ