Актуално

Заповед № 028 от 22.01.2018 г. на Главния архитект на Община Варна

Съобщение за рязка промяна на метеорологичната обстановка

Уважаеми съграждани от Район „Вл.Варненчик”,

По информация на „Националния институт по метеорология и хидрология“ е обявена рязка промяна на метеорологичната обстановка за днес 22.01.2018 г. Прогнозата за времето е за опасни явления. Обявен е оранжев код за страната. Очакват се значителни валежи от дъжд, впоследствие сняг (20 – 40 л/кв.м.), придружени от силен до временно бурен вятър със средна скорост 14-19  м./с. и пориви около 24м./с. Предупреждаваме гражданите, да вземат под внимание предупреждението и препоръчваме, за тяхната безопасност да се затварят прозорците, да премахнат или укрепят предмети по прозорци и балкони, които могат да бъдат съборени и биха предизвикали непредвидени ситуации и инциденти. При възможност стойте на топло и безопасно място.

Водачите на МПС-та, да не паркират автомобилите по пътното платно, за да не възпрепятстват дейността на снегопочистващата техника.

Предупреждаваме всички юридически лица, стопанисващи рекламно-информационни елементи –  рекламни табели, винили, билбордове и други, да извършат оглед на  съоръженията с цел недопускане  възникване на инциденти. При констатиране на слабости в конструкциите – да бъдат предприети незабавни действия по тяхното обезопасяване.

При възникване на инциденти или критични ситуации подавайте сигнали на тел. 112 и тел.052/510482 или 052/575736.

Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл.Варненчик”

ОБЯВЛЕНИЕ ОТЧУЖДАВАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ОТЧУЖДАВАНЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗАПОВЕД №331 за отказ

ЗАПОВЕД №331 за отказ

Съобщение за отказ

Съобщение за отказ

Заповед 313 за изземване на имот

Заповед 313 за изземване на имот

Заповед 315 за зимно почистване 2017/2018

Заповед 315 за зимно почистване 2017-2018

СЪОБЩЕНИЕ за СО ,,Балъм дере“

Съобщение за СО ,,Балъм дере“

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с извършване на профилактика за недопускане разпространението и ограничаване на болестта Инфлуенца по птиците

 

Заповед №3739 от 06.11.2017г. на Кмета на Община Варна

Заповед №306 от 09.11.2017г. на Кмета на Район Вл. Варненчик

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с извършване на профилактика за недопускане разпространението и ограничаване на болестта Инфлуенца по птиците