Актуално

Обявление относно ПУП-ПРЗ за кв.10, кв.11, кв.12 и ул.рег. в Паркова зона (ОП.3)

Обявление относно ПУП-ПРЗ за кв.10, кв.11, кв.12 и ул.рег. в Паркова зона (ОП.3)

Съобщение относно изхвърляне на опасни отпадъци

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

Уведомяваме Ви, че във връзка с прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Община Варна има сключен договор с оползотворяваща организация за събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата.
В тази връзка на 26.06.2020 г. от 13:45 до 17:30 часа на адрес: Район „Владислав Варненчик“ – паркинга пред „Супермаркет 5“, с/у бл.302, ще бъде разположена мобилна станция за приемане и последващо третиране на опасни битови отпадъци от домакинствата.
Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат на място на горепосочения адрес следните видове отпадъци:
• Лекарства с изтекъл срок на годност
• Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак
• Лакове и бояджийски материали, разтворители
• Остатъци от строителна химия-лепила, пяна, силикон и др.
• Домакински препарати/битова химия
• Фотографски материали
• Киселини, основи
• Мастила
• Празни опаковки, обозначени с със символите за опасност
• Препарати за растителна защита и борба с вредителите

Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за
битови отпадъци е абсолютно забранено.

 

Съобщение относно издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

 

Съобщение относно издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Награждаване на печелившите участници в конкурса „Пъстро и създадено с любов 2020г.“

Уважаеми съкварталци,

Днес бе награждаването на печелившите участници в конкурса „Пъстро и създадено с любов 2020г.“

Част от наградените участници, са получили финансиране за изграждане и създаване на своите градинки по Наредба за финансово подпомагане на „ Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна, или така наречената „Наредба за градинките“.

Напомням, че с облекчаването на противоепидемичните мерки, вече е възможно кандидатстване с проекти за градинки по реда на гореспоменатата наредба.

Крайният срок за кандидатстване е 30.09.2020г., като за ваше улеснение, условията и реда за участие са публикувани на електронната страница на Район „Вл. Варненчик“, както следва: »»»»

 

Резултати от конкурса „Пъстро и създадено с любов 2020г.“

Скъпи съкварталци,
Благодаря Ви, за активното участие в конкурса „Пъстро и създадено с любов 2020г.“!
След едномесечна оспорвана надпревара за най-красива градинка в Район „Вл. Варненчик“, дойде време да обявим резултатите от вашето гласуване:
На призовото I-во място е бл. 404, вх. 14 / хиляда харесвания /, с награда тример с акумулаторна батерия;
На II-ро място сте класирали бл. 205, вх. 3 / шестстотин шестдесет и две харесвания /, с награда ножица за храсти с акумулаторна батерия;
III-то място печели бл. 6, вх. 5 / двеста четиридесет и пет харесвания /, с награда маркуч с градински принадлежности;
Наградата – електрически тример се присъжда от експертите на комисията на бл. 220, вх. 2.
Със задоволство Ви съобщавам, че част от градинките фаворити за призово място, всъщност са създадени по Наредба за финансово подпомагане на „ Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна, или така наречената „Наредба за градинките“.
Надявам се, това да мотивира повече Етажни собствености да облагородят междублоковото си пространство, а защо не и по този начин да спечелят конкурса „Пъстро и създадено с любов 2021“.
Честито на печелившите!
Николай Костадинов
Кмет на Район „Вл. Варненчик“

Дърва за огрев за отоплителен сезон 2020/2021 г.

Уважаеми съграждани,

Напомняме Ви, че наближава крайният срок (30.06.2020 г. ) за подаване на заявления за дърва за огрев за отоплителен сезон 2020/2021 г. на лица, с постоянен адрес на територията на Район ,,Вл. Варненчик”. Цената на м3 е 49.00 (четиридесет и девет лв.) лева без ДДС и без транспорт.

Записване: Район ,,Вл. Варненчик”, партер, стая 1 и на тел. 052/57 57 10.

От районната администрация.

СЪОБЩЕНИЕ 02.04.2020 г.

Уважаеми съкварталци,

Предоставихме дезинфекционни препарати на всички близо 650 етажни собствености  в Район „Вл. Варненчик“. По нормите за употреба и по наш разчет, количеството което е предоставено, би трябвало да стигне за дезинфекция на общите части за поне 10 дни.

Освен подробни писмени инструкции за употреба и необходимите мерки за безопасно боравене с материалите, както и указание да бъдат поставени  на видно място в ЕС, представител на всеки вход срещу име и подпис е получил:

  • 10бр. пакетчета с бързоразтворим хлор, като всяка доза от препарата се разтваря в 10 литра вода. Използвайте готовото количество за дезинфекция на етажни площадки, подове, стълбища и т.н.;
  • 10 литра HYPROX 500 3 % (кислородна вода) – течност готова за директна употреба. Използвайте за почистване на зони които са в контакт с ръцете, в това число – брави, копчета на асансьори, звънци, както и стълбищните парапети. След нанасяне на препарата чрез намокряне или пулверизиране, оставете да подейства 15 минути.
  • 2 бр. по 500мл. Етилов алкохол технически денатуриран спирт 70 %. Използва се за дезинфекция на същите повърхности както при кислородната вода.

До този момент сме предоставили около 6000 бр. предпазни маски и поетапно продължаваме!  Приоритетно, получилите такива са хората от най-рисковата група – над 60 год., след като всички наши съкварталци от тази група получат, имаме амбицията предпазни маски да бъдат предоставени и на останалите жители на Района.

Отново моля, спазвайте инструкциите за употреба на препаратите използвайки предпазни средства (маска, ръкавици, очила и т.н.). Използвайте ги разумно! При изчерпване на предоставения ви дезинфектант, моля, своевременно се обръщайте към нас на тел.: 052/57 57 36 или лично към мен на тел: 0885 05 01 25.

Бъдете здрави! Пазете се!

 

Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл. Варненчик“

СЪОБЩЕНИЕ 31.03.2020 г.

Уважаеми съкварталци,

Продължаваме предоставянето на дезинфектанти в 1-ви и 2-ри микрорайони на Район „Вл. Варненчик“! Вчера разнесохме: препарат на хлорна основа, кислородна вода и спирт на етажните собствености  в 3-ти и 4-ти микрорайони!

Отново по инициатива на г-н Иван Портних, започнахме раздаване на предпазни маски на хората в най-рисковите групи, т.е. над 60 години от нашият Район, като до този момент сме предоставили общо 3000 броя на етажните собствености и продължаваме.

Моля, спазвайте стриктно инструкциите за употреба на препаратите предоставени ви от служителите на районната администрация и ползвайте предпазни средства (маска, ръкавици и очила) при работа с тях. Почиствайте редовно повърхностите, които са в контакт с открити части на тялото на живущите в сградите и на зоните за общо ползване (общи части), в това число – входни врати и брави, асансьори и вратите им, етажни площадки, стълбища и стълбищни парапети.

Към 20.03.2020г. предоставихме на всички близо 650 ЕС дезинфектант на хлорна основа, който според нормите за употреба и предварителните наши прогнози, би трябвало навсякъде да е на привършване, а получените заявки от домоуправителите през изминалите няколко дни бяха едва няколко.

Напомням при изчерпване на предоставените ви препарати, да се обръщате своевременно към районната администрация на тел. 052/57 57 36, или личо към мен на тел. :0885 05 01 25

 

Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл. Варненчик“

СЪОБЩЕНИЕ относно дърва за огрев

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че от 30.03.2020 г. до 30.06.2020 г. в районната администрация ще се изготвят списъци за дърва за огрев за отоплителен сезон 2020/2021 г. на лица, с постоянен адрес на територията на Район ,,Вл. Варненчик”. Цената на м3 е 49.00 (четирдесет и девет лв.) лева без ДДС и без транспорт.

Записване: Район ,,Вл. Варненчик”, партер, стая 1 и на тел. 052/57 57 10.

 

От районната администрация

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА 19.03.2020 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми съкварталци,

    Утре 19.03.2020 г. продължаваме с предоставянето  на дезинфекционни препарати, на етажните собствености в I-ви и II-ри и останалите входове на IV- ти микрорайон . Днес приключихме с доставката на дезинфектанти в III-ти и IV- ти микрорайон (изключение на няколко входа от бл.408 и бл.406). Осигурили сме достатъчно Натриев хипохлорит за всички входове.

    Напомням, че 1 литър Натриев хипохлорит – концентрат се разрежда в 100 литра вода(100 мл. в 10 л. вода). При разреждане на концентрата, задължително да се ползват предпазни средства – маска, ръкавици и очила.

    Моля, спазвайте инструкцията за употреба на препарата!

 

Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл. Варненчик“