Актуално

Протокол №42 20.11.2018 от ЕСУТ за разгелждане на възражения.

Протокол №42 20.11.2018 от ЕСУТ за разгелждане на възражения

Правила за пожарна безопасност

Правила-за-пожарна-безопасност

ЕКО БУДИТЕЛ рециклирай на 01.11.2018

СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на ползвателите на преместваеми обекти (павилиони) на общински терен.

ПУП – ПРЗ на СО „Балъм дере“

ПУП – ПРЗ на СО „Балъм дере“

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНИ ВАЛЕЖИ

Уважаеми съграждани от Район „Вл.Варненчик”,

По информация на „Националния институт по метеорология и хидрология“, по числени модели е възможно образуване на мезомащабен циклонален вихър, който на 01.10.2018 се очаква да се придвижи от юг на север в близост до българското крайбрежие. На 01-ви октомври следобед и вечерта по Черноморието са възможни интензивни, значителни по количества валежи от дъжд /20-30 мм/.

Предупреждаваме гражданите, да вземат под внимание предупреждението и препоръчваме, за тяхната безопасност да се затварят прозорците, да премахнат или укрепят предмети по прозорци и балкони, които могат да бъдат съборени и биха предизвикали непредвидени ситуации и инциденти. При възможност стойте на топло и безопасно място.

При възникване на инциденти или критични ситуации подавайте сигнали на тел. 112 и тел.052/510482 или 052/575736.

Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл.Варненчик”

Разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО 15.09.2018 г.

15.09.2018 г.

 

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО

            Районната администрация приканва обществени организации, фирми, домоуправители, собственици и наематели на търговски и строителни обекти и всички притежатели на жилищни, нежилищни и земеделски имоти намиращи се на територията на Район „Вл. Варненчик”, да вземат активно участие в почистването на прилежащите територии на имотите и замърсените площи в района. Във връзка  с това   всички граждани, проявили желание да участват в кампанията, могат да получат  ръкавици и торби за смет от 9.00 до 16.30 ч. в периода 11.09-14.09, в сградата на Район „Вл. Варненчик”, ст.103 „Екологичен контрол” .

тел. за връзка: 052/575 720, 0888/512 488

На 15 септември от 9.00 – 12.00ч. по въпроси, отнасящи се за почистването може да позвъните на тел. 0888/512 488

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ПОЧИСТВАНЕТО:

  1. На 15 септември са предвидени за почистване градските зони, зоните за отдих и спорт, в района, в който живеем.
  2. На 15 септември има създадена организация за събиране на ЕГО /едрогабаритни отпадъци/ от домакинствата. Местата, на които може да оставите ЕГО са паркинга с/у бл.408/15 и паркинга южно от бл.207. Обръщаме Ви внимание, че в останалото време изхвърлянето на отпадъци на тези места е забранено.
  3. Община Варна има сключен договор за разделно събиране на излезли от употреба електродомакински уреди. В тази връзка гражданите могат да подават заявки от 8.30 ч. до 19.30 ч. на безплатен телефон 0800 14 100 и фирмата ще извози уредите директно от домовете им. Изхвърлянето на този вид отпадъци и на др. опасни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено.

Напомняме ВИ, че :

Съгласно чл.7(1) от Наредбата за обществен ред на Обществен ред (НОР) на Община Варна:

„Поддържането на  чистота и естетичен вид около жилищни сгради, в междублокови пространства и търговски обекти е задължение на:

  1. Гражданите, съгласно график на Председателя на Управителния съвет на етажната собственост или назначен портиер или чистач.
  2. Собствениците по отношение на индивидуалните дворове, постройки и съоръжения, ведно с прилежащите към тях територии.

Глоба в размер:20-200 лв.

При констатиране на нарушения на НОР районната администрация ще предприеме мерки за санкциониране на нарушителите.

ОТ ВСИЧКИ НАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЖИВЕЕМ В ЧИСТА И ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА!

 

Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл. Варненчик“

 

График за месец август за събиране и транспортиране на едрогабаритните отпадъци.

Програма на празници Владиславово 2018