Информация за косенето в Район Вл. Варненчик“ на 08.08.2017 г.

Уважаеми съграждани от Район „Вл. Варненчик”,

Информираме Ви за косенето в Района и свършеното от фирмата по поддръжка на зелените площи.

На 08.08.2017г. бяха обработени терените около блокове: 219, 222, 223, 224 и 234.

Приятна вечер!

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл.Варненчик”