Информация за косенето в Район „Вл. Варненчик“ на 09.08.2017 г.

Уважаеми съграждани от Район „Вл. Варненчик”,

Информираме Ви за косенето в Района и свършеното от фирмата по поддръжка на зелените площи.

На 09.08.2017г. бяха обработени терените около блокове: 220, 221, 223 и цялата тротоарна ивица от бл.222 до бул. „Трети март”.

Приятна вечер!

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл.Варненчик”