Информация за косенето в Район „Вл. Варненчик“ на 11.08.2017 г.

Уважаеми съграждани от Район „Вл. Варненчик”,

Информираме Ви за косенето в Района и свършеното от фирмата по поддръжка на зелените площи.

На 11.08.2017г. бeше обработен терена около блок 404.

Приятни почивни дни!

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл.Варненчик”