Списък на допуснати кандидати за длъжността „Началник отдел УТ“ в дирекция УТОРК