Протокол за обявяване на допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за „Началник отдел УТ“ в дирекция УТОРК