Разполагане на мобилни пунктове за разделно събиране на опасни отпадъци.

Разполагане на мобилни пунктове за разделно събиране на опасни отпадъци