Заповед № 028 от 22.01.2018 г. на Главния архитект на Община Варна