Заповед № 011 от 18.01.2018 г. на Главния архитект на Община Варна