КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ХИМН НА РАЙОН „ВЛ.ВАРНЕНЧИК”

Уважаеми съкварталци,

            Във връзка с 140-та годишнина от заселването на сегашно Владиславово, по инициатива на граждани от Района, Район„Вл.Варненчик” и НЧ „П.Р.Славейков 1928” обявяват КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ХИМН НА РАЙОН „ВЛ.ВАРНЕНЧИК”

             Конкурсът ще се проведе в един етап: Избор на текст и музика за химн.

Текстът и музиката трябва да бъдат специално подготвени за целта, като темата да засяга миналото, настоящето, бъдещето на Района и да подчертава уникалността му. Предложенията за музика на химна трябва да бъде в нотно изписване и демо запис, включващ текста и създадената музика към него.

Срок за подаване от: 01.03.2018 г. до 01.05.2018 г.

Адрес за изпращане на текст и музика: гр. Варна, ж.к. „Вл.Варненчик”, бл.302, вх.17, или в Информационен център в сградата на администрацията на Район „Вл. Варненчик”.

Тъй като конкурсът е анонимен, начина на изпращане трябва да е както следва: В запечатан общ плик трябва да бъдат поставени други два плика: един с музиката и текста, предмет на конкурса и друг с име, местоживеене, телефон за контакти и електронен адрес на автора.

След изтичане на срока, комисията сформирана от специалисти в областта на литературата и музиката,  до 5 /пет/ работни дни излъчва първите три отличени творби – предложение за химн на Район „Вл.варненчик” и ги обявява на FB и интернет страницата на района.

            Изпратените текстове, CD, музика и др. материали не се връщат.

 Очакваме предложенията Ви!