ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ НА РАЙОНА 14.04.2018 Г.

УВЖАЕМИ СЪКВАРТАЛЦИ, УЧАСТВАЙТЕ В ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ НА РАЙОНА НА 14.04.2018г.
Районната администрация приканва обществени организации, фирми, домоуправители, собственици и наематели на търговски и строителни обекти и всички притежатели на жилищни, нежилищни и земеделски имоти намиращи се на територията на Район „Вл. Варненчик”, да вземат активно участие в почистването на прилежащите територии на имотите и замърсените площи в района. Във връзка с това всички граждани, проявили желание да участват в кампанията, могат да получат ръкавици и торби за смет от 9.00 до 16.30 ч. в периода 10.04-13.04, в сградата на Район „Вл. Варненчик”, ст.103 „Екологичен контрол” .
тел. за връзка: 052/575 720, 0888/512 488
На 14 април от 9.00 – 12.00ч. по въпроси във връзка с почистването може да позвъните на тел. 0888/512 488
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ПОЧИСТВАНЕТО:
1. На 14 април са предвидени за почистване градските зони, зоните за отдих и спорт, в района, в който живеем.
2. Община Варна е осигурила различни по цвят чували, в които да отделяме събраните отпадъци. Във връзка с повишаване на ефективността от използване на системата за разделно сметосъбиране на отпадъци от опаковки е необходимо в съдовете да се изхвърлят отпадъци според указанията упоменати на тях.
3. На 14 април има създадена организация за събиране на ЕГО /едрогабаритни отпадъци/ от домакинствата. Местата на които може да оставите ЕГО са паркинга с/у бл.408/15 и паркинга южно от бл.207. Обръщаме Ви внимание, че в останалото време изхвърлянето на отпадъци на тези места е забранено.
4 Община Варна има сключен договор за разделно събиране на излезли от употреба електродомакински уреди. В тази връзка гражданите могат да подават заявки от 8.30 ч. до 19.30 ч. на безплатен телефон 0800 14 100 и фирмата ще извози уредите директно от домовете им. Изхвърлянето на този вид отпадъци и на др. опасни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено.
Напомняме ВИ, че :
Съгласно чл.7(1) от Наредбата за обществен ред на Обществен ред (НОР) на Община Варна:
„Поддържането на чистота и естетичен вид около жилищни сгради, в междублокови пространства и търговски обекти е задължение на:
1. Гражданите, съгласно график на Председателя на Управителния съвет на етажната собственост или назначен портиер или чистач.
2. Собствениците по отношение на индивидуалните дворове, постройки и съоръжения, ведно с прилежащите към тях територии.
Глоба в размер:20-200 лв.
При констатиране на нарушения на НОР районната администрация ще предприеме мерки за санкциониране на нарушителите.
ОТ ВСИЧКИ НАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЖИВЕЕМ В ЧИСТА И ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА!

Николай Костадинов
Кмет на Район „Вл. Варненчик“