График за месец август за събиране и транспортиране на едрогабаритните отпадъци.