ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО 15.09.2018 г.

15.09.2018 г.

 

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО

            Районната администрация приканва обществени организации, фирми, домоуправители, собственици и наематели на търговски и строителни обекти и всички притежатели на жилищни, нежилищни и земеделски имоти намиращи се на територията на Район „Вл. Варненчик”, да вземат активно участие в почистването на прилежащите територии на имотите и замърсените площи в района. Във връзка  с това   всички граждани, проявили желание да участват в кампанията, могат да получат  ръкавици и торби за смет от 9.00 до 16.30 ч. в периода 11.09-14.09, в сградата на Район „Вл. Варненчик”, ст.103 „Екологичен контрол” .

тел. за връзка: 052/575 720, 0888/512 488

На 15 септември от 9.00 – 12.00ч. по въпроси, отнасящи се за почистването може да позвъните на тел. 0888/512 488

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ПОЧИСТВАНЕТО:

  1. На 15 септември са предвидени за почистване градските зони, зоните за отдих и спорт, в района, в който живеем.
  2. На 15 септември има създадена организация за събиране на ЕГО /едрогабаритни отпадъци/ от домакинствата. Местата, на които може да оставите ЕГО са паркинга с/у бл.408/15 и паркинга южно от бл.207. Обръщаме Ви внимание, че в останалото време изхвърлянето на отпадъци на тези места е забранено.
  3. Община Варна има сключен договор за разделно събиране на излезли от употреба електродомакински уреди. В тази връзка гражданите могат да подават заявки от 8.30 ч. до 19.30 ч. на безплатен телефон 0800 14 100 и фирмата ще извози уредите директно от домовете им. Изхвърлянето на този вид отпадъци и на др. опасни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено.

Напомняме ВИ, че :

Съгласно чл.7(1) от Наредбата за обществен ред на Обществен ред (НОР) на Община Варна:

„Поддържането на  чистота и естетичен вид около жилищни сгради, в междублокови пространства и търговски обекти е задължение на:

  1. Гражданите, съгласно график на Председателя на Управителния съвет на етажната собственост или назначен портиер или чистач.
  2. Собствениците по отношение на индивидуалните дворове, постройки и съоръжения, ведно с прилежащите към тях територии.

Глоба в размер:20-200 лв.

При констатиране на нарушения на НОР районната администрация ще предприеме мерки за санкциониране на нарушителите.

ОТ ВСИЧКИ НАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЖИВЕЕМ В ЧИСТА И ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА!

 

Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл. Варненчик“