СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на ползвателите на преместваеми обекти (павилиони) на общински терен.