Съобщение

Уважаеми граждани на Район „Владислав Варненчик“, гр. Варна,

Във връзка с писмо, вх. №РД18023542ВЛ/07.12.2018г., от Директора на фабрика за сладолед „ФРОНЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ №327, относно задължението на търговското дружество по чл.35, ал.3, т.2 от Закона за защита при бедствия, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ за следното:

На 13 декември 2018г. (четвъртък) ще се проведе ежегодна тренировка по изпълнение на аварийния план на фабриката за сладолед на „ФРОНЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Варна, във връзка с което, между 11:00 и 14:00 часа ще бъде задействана алармената система на фабриката.

 

Район „Владислав Варненчик“ – Община Варна