Съобщение

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка със започващите строително монтажни работи на ул. „Янко Мустаков”, АВТОБУСНА ЛИНИЯ №41 НЯМА ДА ПРЕМИНАВА през сп.Богдан и сп.Мусала на 14.12.2018г от 09:00 часа до 13:00 часа. Ремонтните дейности се извършват по проект „Благоустрояване на междублокови пространства в Район „Вл. Варненчик”, IV м.р., в това число основен ремонт на ул. „Янко Мустаков” в участъка от бул. „Константин и Фружин „ до бул. „Св. Елена”,

От Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл. Варненчик“