Съобщение до собственици на имоти

кв.4-ОП.3-2019-прекр.