Заповеди за отчуждаване на ПИ 10135.4032.31 и ПИ 10135.4032.32, които попадат в обект „Пътна автомобилна рампа на АМ „Хемус“. 

Заповеди № 0876/05.03.2019 г. и №0877/05.03.2019 г. на Кмета на община Варна, за отчуждаване на ПИ 10135.4032.31 и ПИ 10135.4032.32, които попадат в обект „Пътна автомобилна рампа на АМ „Хемус“.

ОСИСД19001582ВН