Схеми за разполагане на целогодишни преместваеми обекти и тротоарно право за периода 2019-2021 г.

Trotoarno_pravo_2018-2019

СХЕМА ПО МЕТРО

СХЕМА ПО_2019_2021 – I м.р

СХЕМА ПО_2019_2021 – II м.р-

СХЕМА ПО_2019_2021 – III м.р

СХЕМА ПО_2019_2021 – IV м.р