Съобщение относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

 

До всички членове на секционни избирателни комисии за проведените на 26.05.2019 г. избори за членове на Европейски парламент, на територията на район „Владислав Варненчик“:

  1. На 13.06.2019 г. от 10,00 ч. започва изплащане на възнагражденията в сградата на Района – 1 етаж (каса);
  2. Необходими документи – удостоверение от РИК Варна и лична карта;
  3. Възнагражденията се получават лично или чрез упълномощено лице срещу представяне на нотариално заверено пълномощно;
  4. Работно време на касата от 08,30 ч. до 17,00 ч. с обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч.
  5. На членовете на СИК, заявили получаване на възнагражденията по банков път, сумите са преведени на 12.06.2019 г.

 

От Ръководството на Район „Владислав Варненчик“