С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

 

До всички членове на секционни избирателни комисии за проведените на 27.10.2019 г.  и на 03.11.2019 г., избори за общински съветници и за кметове, на територията на Район „Владислав Варненчик“:

  1. На 15.11.2019 г. от 10,00 ч. започва изплащане на възнагражденията на членовете на комисии в сградата на Район „Вл. Варненчик“ – 1 етаж (каса);
  2. Необходими документи – лична карта;
  3. Възнагражденията се получават лично или чрез упълномощено лице срещу представяне на нотариално заверено пълномощно;
  4. Работно време на касата от 08,30 ч. до 17,00 ч. с обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч.
  5. На членовете на СИК, заявили получаване на възнагражденията по банков път, сумите са преведени на 14.11.2019 г.