Съобщение във връзка с профилактика за недопускане разпространението и ограничаване на високопатогенна „Инфлуенца” (птичи грип) по птиците

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

КМЕТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание Заповед №РД11-252/23.01.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ, във връзка с профилактика за недопускане разпространението и ограничаване на високопатогенна „Инфлуенца” (птичи грип) по птиците, необходимо е стопаните отглеждащи домашни птици да спазват следните мерки:

  1. Да не се допуска отглеждането на домашните птици на открито.
  2. Отглеждането на патици и гъски да се осъществява отделно от други домашни птици
  3. Фуражите, с които се изхранват птиците, да се съхраняват на закрито.
  4. Не се разрешава провеждането на изложби на птици на територия на цялата страна.
  5. При всички случаи на отклонение в здравословното състояние или повишена смъртност при птиците, собствениците им незабавно да уведомят общинския ветеринарен лекар или кмета на района и да не допускат контакт на хора и животни с умрелите птици до пристигане на екипи на Ветеринарната служба за вземане на проби.
  6. Собствениците на животновъдни обекти и стопаните, отглеждащи птици в „задните дворове“, да не допускат контакт между домашни и диви птици.

 

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:

  1. РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“: 052/575 720; 052/575 721
  2. Д-Р ДИМИТЪР ДАСКАЛОВ – ОФИЦИАЛЕН ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР ЗА ОБЩИНА ВАРНА:

0885/ 698 744