СЪОБЩЕНИЕ относно дърва за огрев

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че от 30.03.2020 г. до 30.06.2020 г. в районната администрация ще се изготвят списъци за дърва за огрев за отоплителен сезон 2020/2021 г. на лица, с постоянен адрес на територията на Район ,,Вл. Варненчик”. Цената на м3 е 49.00 (четирдесет и девет лв.) лева без ДДС и без транспорт.

Записване: Район ,,Вл. Варненчик”, партер, стая 1 и на тел. 052/57 57 10.

 

От районната администрация