Дърва за огрев за отоплителен сезон 2020/2021 г.

Уважаеми съграждани,

Напомняме Ви, че наближава крайният срок (30.06.2020 г. ) за подаване на заявления за дърва за огрев за отоплителен сезон 2020/2021 г. на лица, с постоянен адрес на територията на Район ,,Вл. Варненчик”. Цената на м3 е 49.00 (четиридесет и девет лв.) лева без ДДС и без транспорт.

Записване: Район ,,Вл. Варненчик”, партер, стая 1 и на тел. 052/57 57 10.

От районната администрация.