Награждаване на печелившите участници в конкурса „Пъстро и създадено с любов 2020г.“

Уважаеми съкварталци,

Днес бе награждаването на печелившите участници в конкурса „Пъстро и създадено с любов 2020г.“

Част от наградените участници, са получили финансиране за изграждане и създаване на своите градинки по Наредба за финансово подпомагане на „ Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна, или така наречената „Наредба за градинките“.

Напомням, че с облекчаването на противоепидемичните мерки, вече е възможно кандидатстване с проекти за градинки по реда на гореспоменатата наредба.

Крайният срок за кандидатстване е 30.09.2020г., като за ваше улеснение, условията и реда за участие са публикувани на електронната страница на Район „Вл. Варненчик“, както следва: »»»»