Съобщение относно издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

 

Съобщение относно издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи