Съобщение до Васил Д. Василев, Георги П. Ковачев, Димчо Д. Димов и Иринка Д. Петлешева