„Световния ден на почистването“- 19 септември 2020 г.