Съобщение относно кандидатстване за финансово подпомагане на проекти за озеленяване и благоустрояване.

Напомням, че с облекчаването на противоепидемичните мерки, е възможно кандидатстване с проекти за градинки по реда на Наредба за финансово подпомагане на „ Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна, или така наречената „Наредба за градинките“.

Крайният срок за кандидатстване е 30.09.2020г., като за Ваше улеснение, условията и реда за участие са публикувани на електронната страница на Район „Вл. Варненчик“, както следва: »»»»