ГРАФИК НА РАЙОН „ВЛ.ВАРНЕНЧИК“ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК НА 13.11.2021 Г.

ГРАФИК НА РАЙОН „ВЛ.ВАРНЕНЧИК“ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК НА 13.11.2021 Г.