Съобщение за предоставяне на резници от розите засадени в Района.

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

КМЕТ

 

СЪОБЩEНИЕ

 

Уважаеми съкварталци,

Информирам Ви, че от 29.11.2021 г. в сградата на Районната администрация може да получите резници от розите засадени по централните булеварди в Района, за да облагородите градинките пред Вашите входове.

 

С уважение,

 

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл. Варненчик”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9023 гр. Варна, ж.к.„Вл. Варненчик“ бл. 302, вх. 17; тел. +35952/ 57 57 36;

факс +35952/ 510 517, www.vladislavovo.bg