Съобщение за кампания по събиране на опасни отпадъци

СЪОБЩЕНИЕ

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

Уведомяваме Ви, че Община Варна съвместно с организацията по оползотворяване на отработени масла „Ойл Рециклейшън“ ЕООД организират тридневна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от отработени масла в периода 01.12.2021 г. – 03.12.2021 г. Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени, както следва:

на 01.12.2021 г.

– от 10 до 12 ч. в район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“;

– от 14 до 16 ч. в район „Приморски“, кв. „Виница“ бивш пазар срещу магазин „Макао“.

на 02.12.2021 г.

– от 10 до 12 ч. в район „Аспарухово“, пазара на ул. „Моряшка“;

– от 14 до 16 ч. в район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“.

на 03.12.2021 г.

– от 10 до 12 ч. в Район „Владислав Варненчик“, паркинга до „Супермаркет 5“, срещу бл. 302;

– от 14 до 16 ч. в район „Младост“, паркинга до газстанцията на ул. „Вяра“ срещу бл.138.

      Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат безвъзмездно опасния отпадък от отработени масла.

 

          Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци или друга форма на неконтролирано обезвреждане е абсолютно забранено!